Innhold

Koronavaksine

Regjeringen bestemte tirsdag 5. oktober, etter faglig råd fra FHI, at innbyggere eldre enn 65 år skal tilbys en oppfriskningsdose med koronavaksine.

 • Hurdal kommune vil gi sykehjemsbeboere tilbud om oppfriskningsdose de nærmeste ukene.
 • Hjemmeboende innbyggere eldre enn 65 år vil innkalles til oppfriskningsdose ved Hurdal vaksinestasjon i løpet av oktober og november.

💉 NB! Det skal gå minst 6 måneder mellom 2. og 3. dose koronavaksine.

 Influensavaksine

Høsten er her, og det er også årets vaksine mot sesonginfluensa. Influensavaksinering er prioritert for risikogruppene. 

Man frykter en kraftig influensasesong vinteren 2021/2022 da svært få innbyggere har gjennomgått influensa de siste 2 år. Befolkningen har derfor en svekket naturlig immunitet. Vaksinasjon av risikogruppene (se lenger ned) foregår hos fastlegene.

Årets influensavaksine ankommer kommunen og fordeles til helseinstitusjoner og fastleger i uke 40.

 • Beboere i sykehjem og andre heldøgns omsorgsboliger får tilbud om influensavaksine ved institusjonen.
 • Helsepersonell får tilbud om influensavaksine gjennom arbeidsgiver.
 • Alle øvrige innbyggere i risikogruppene anbefales å bestille time hos fastlege for å få influensavaksine. Egenandel hos fastlege er kroner 50 om man ikke har frikort.

💉 NB! Det skal gå minst 1 uke mellom vaksinedoser mot influensa og korona.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales årlig influensavaksine til alle helsearbeidere i pasientnært arbeid og til svinerøktere.


Publisert: 15.10.2021 09:18:52
Sist endret: 15.10.2021 09:23