Innhold

Det visuelle kunstfeltet i kulturskolen er vidt og dekker mange ulike uttrykksmåter og spesialiserte fagfelt.

Møte med kunstneriske virkemidler som materialer, redskaper, teknikker og en inspirerende undervisning vil gi elevene muligheter til å utvikle sine evner. 

Elevenes fantasi og kreative flyt blir stimulert. Sammen med skjerpet blikk og utprøvende hånd bidrar dette til å forme den enkeltes identitet.

I undervisningen skal man bli kjent med og lære om ulike tegne- og maleteknikker, fargelære og komposisjon. Det blir også arbeid med ulike trykketeknikker(grafikk) og tredimensjonal form.

Undervisningen vil foregå mandager på Hurdal skole og kultursenter.

1.-4. trinn - 14.30-15.30

5.-7. trinn - 15.45 - 17.15

8. trinn - vgs - 17.45-19.45

Påmelding


Publisert: 26.10.2023 13:04:38
Sist endret: 26.10.2023 13:04