Innhold

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for R-2316 “Hurdalstunene” i Hurdal kommune. Forslagsstiller er Hurdal Living AS v/ AEKO Eiendomsutvikling AS. Planfaglig konsulent er DARK Arkitekter AS. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

 

Mer informasjon finnes her: 

 

Spørsmål, merknader og synspunkter vedrørende planarbeidet kan rettes til: 

DARK Arkitekter AS, Pb 457 Skøyen, 0213 OSLO

eller som e-post til tom@dark.no

 

med kopi til:

Hurdal kommune, Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal

eller som e-post til postmottak@hurdal.kommune.no 

 

Frist for uttalelse er 04.04.2023.

 


Publisert: 08.03.2023 14:37:18
Sist endret: 08.03.2023 14:38