Innhold

ØRAS Renovasjon og avfallskalender 2019

Her kan du lese ØRAS renovasjon og avfallskalender for 2019 som PFD.

Brosjyren inneholder tømmedatoene for de ulike innsamlingsrutene til restavfall, plast- og papiravfall.

Les også brosjyren for nyttig informasjon om blant annet kildesortering, hva du gjør når du er tom for grønne poser og returpunkter for glass- og metallemballasje.

 

Opplever du at avfallet ikke har blitt hentet i tråd med tømmekalenderen er du velkommen til å melde i fra om dette allerede første dag etter oppsatt tømmedato.

Send inn beskjed om hva slags avfall som ikke har blitt hentet sammen med ditt navn, telefonnummer, adresse og ditt rutenummer til kommunen på epost: postmottak@hurdal.kommune.no


Publisert: 01.01.2019 20:20:42
Sist endret: 01.01.2019 20:20