Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


ØRAS innfører brukerbetaling

Fra 1. april 2019 innfører Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) på Dal Skog en brukerbetaling på 100 kr. for hver tur ned i sorteringsrundellen. Brukerbetalingen vil gjelde både for private husholdninger og næringskunder.

Nødvendig innføring

Stor økning i befolkningsveksten i regionen fører til flere besøkende på Dal Skog og større trafikkbelastning og slitasje på anlegget. Dette vil på sikt tvinge frem økte investeringer og tilpasninger på fasilitetene.

En slik brukerbetaling fungerer allerede for mobil gjenvinningsstasjon i Hurdal.

Samme priser som før

1.april 2019 innføres brukerbetaling på 100 kr. på Dal Skog.

Avfall som tidligere var gratis å levere i sorteringsrundellen kan fremdeles leveres uten ytterligere kostnad, men du må betale 100 kr. for å kjøre ned i rundellen. Det avfallet du betaler for å levere vil komme i tillegg til brukerbetalingen på 100 kr.

Unntaket er levering av opptil 4 dekk (med eller uten felg) og 2 gjennomsiktige sekker med restavfall som vi inkluderer i brukerbetalingen.

Det vil fremdeles være gratis å levere EE-avfall, hvitevarer og farlig avfall for private husholdninger, i tillegg til hageavfall, glass- og metallemballasje og klær, sko og tekstiler til returpunkter.

Næringskunder

Næringskunder skal levere avfall over vekt. De skal fortsatt betale etter egne satser som før, men får et tillegg på kr. 100,- + mva, for de avfallstypene som tidligere har vært gratis å levere.

Brukbare ting til OMGJØRAS

Det skal lønne seg med gjenbruk. Kunder som har gjenstander som er like hele og fine, kan stort sett levere disse til vårt varemottak i stedet for å kaste dem.

På oeras.no får du vite mer om hva butikken kan ta imot av varer.


Publisert: 25.02.2019 10:26:55
Sist endret: 25.02.2019 10:26