Arbeidet med å utbedre parkeringsarealet foran Rådhuset starter mandag 18.09.23. Mens arbeidet pågår vil parkeringsplassen være stengt. Bruk parkeringsplassen ved Frivillighetens hus/Familiens hus.

Arbeidet vil pågå i ca 3 uker.


Publisert: 15.09.2023 11:42:59
Sist endret: 15.09.2023 11:42