Innhold

Pårørendeskolen

Kunnskap om demens gjør det lettere å takle de utfordringene som kommer med sykdommen.

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme, eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Målet er:

  • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer.
  • Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens.
  • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter, aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet.
  • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.

Finn mer informasjon på Nasjonalforeningen for folkehelsens web-side: nasjonalforeningen.no/demens/parorende-og-demens/ta-vare-pa-deg-selv 

Fem mandager i september fra klokken 18:00 til 20:00 i gymsalen på Gladbakk Aktivitetssenter

Du kan allerede nå melde deg på til:

Arrangør

Eidsvoll kommune ved Demenskoordinator, Hurdal kommune ved Demenskoordinator, Nasjonalforeningen Eidsvoll Demensforening og Eidsvoll Frivilligsentral.


Publisert: 28.06.2019 08:41:38
Sist endret: 28.06.2019 08:41