Pårørendeskolen i Eidsvoll og Hurdal

Det vil også høsten 2024 bli kurs for pårørende til personer med demens.

Sist oppdatert: 17.06.2024 08:00 | Publisert: 17.06.2024 08:00:11

To personer som klemmer

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon.

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Oppstart er 16. oktober på Kafe Raus, kurset varer 5 onsdagskvelder. 

Årets program er ikke helt klart enda men aktuelle tema er: Demenssykdommer, Vergemål, Fremtidsfullmakt, samtykke og tvang, svindel, kommunikasjon, informasjon om tilbudet i kommunene, brannsikring av hjemmet, pårørendes opplevelser. 

Program og påmeldingsinformasjon kommer – Kurset er gratis – Håper det er mange som har lyst til å delta. 

For mer informasjon kontakt anita.bekkevold.berby@eidsvoll.kommune.no