Politimesteren på besøk

Mandag deltok politimester for øst politidistrikt Brita Cecilie Lillaas-Skaari og GDE leder Terje Didriksen i politirådet.

Lise Lotte Solberg | Sist oppdatert: 06.02.2024 10:25 | Publisert: 05.02.2024 15:01:39

10 personer som sitter rundt et stort møtebord

Fra venstre: kommunedirektør Kjetil Kokkim, SLT koordinator Lise Lotte Solberg, virksomhetsleder Heidi Bjørtomt, konstituert barnevernsleder Madeleine Aasen, GDE sjef Terje Didriksen, Politimester Øst politidistrikt Brita Cecilie Lillaas-Skaari, Stasjonssjef Bernt-Ingar Jahren, leder nærpolitiet Håvard Bue, politistudent fra politihøgskolen Bettina og ordfører Paul Johan Moltzau. Politikontakt Gunnar Foseid var også tilstede.

Foto: Gunnar Foseid,Politiet

Årets første politiråd ble gjennomført med politimesteren Brita Cecilie Lilleaas-Skaari og GDE sjef Terje Didriksen tilstede. Stasjonssjef og ansatte ved Eidsvoll politistasjon deltok også. 

Politimesteren besøker politirådene i regionen, og Hurdal var en av de første kommunene som fikk besøk. 

Hurdal kommune er i gang med HKH(hurtig kartlegging og handling) kartlegging av ungdomsmiljøet i kommunen, og dette var politimesteren veldig interessert i å høre mer om. 

HKH kartleggingen skal gjennomføres denne våren og det skal vedtas en handlingsplan med konkrete tiltak i september. 

Politimesteren orienterte om politiets organisering og ansvarsområder.