Innhold

Møtene avholdes i rådhuset, og er åpne for publikum. 
Følgende møter kan følges digitalt på Hurdal.kommunetv.no:
Levekårsutvalget, Plan- og næringsutvalget, Formannskapet og Kommunestyret. 

På grunn av oppgradering av vårt saksbehandlingssystem, vil siden med politiske saksdokumenter kunne være noe ustabil i uke 47. Vi legger derfor ut alle innkallingene i pdf-format under hvert enkelt møte på denne siden. 
I saken Økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023, finnes det en lenke til kommunens rapporteringssystem Framsikt. Lenken finnes også her.

Eldrerådet
Hurdal rådhus, A1
28.11.2022 kl 17.00

Saksdokumenter      
Møteinnkalling i PDF

Ungdomsrådet
Hurdal rådhus, A2
28.11.2022 kl 18.00 

Saksdokumenter     
Møteinnkalling i PDF

Levekårsutvalget
Hurdal rådhus Kommunestyresalen
28.11.2022 kl 18:00

Følg møtet digitalt      Saksdokumenter     
Møteinnkalling i PDF


Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Hurdal rådhus, A1
29.11.2022 kl 17.00

Saksdokumenter     
Møteinnkalling i PDF 

Plan- og næringsutvalget
Hurdal rådhus, Kommunestyresalen
29.11.2022 kl 18:00 

Følg møtet digitalt      Saksdokumenter     
Møteinnkalling i PDF:
Del 1     Del 2     Del 3


Administrasjonsutvalget
Hurdal rådhus, Kommunestyresalen
30.11.2022 kl 13:00

Saksdokumenter     
Møteinnkalling i PDF


Formannskapet
Hurdal rådhus, Kommunestyresalen
30.11.2022 kl 14:00

Følg møtet digitalt     Saksdokumenter     
Møteinnkalling i PDF:
Del 1     Del 2
Vedlegg i sak Inntektssystem for kommunene - Høring, finner du her


Kommunestyret
Hurdal rådhus, Kommunestyresalen
07.12.2022 kl 18:00 

Følg møtet digitalt     Saksdokumenter
Møteinnkalling i PDF:
Del 1      Del 2

 


Publisert: 20.11.2022 18:25:37
Sist endret: 20.11.2022 18:44