Innhold

Pressemelding fra Miljørettet helsevern – Øvre Romerike – badevannskvalitet uke 28
Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E. coli og intestinale enterokokker.
E. coli (Escherichia coli) og intestinale enterokokker er bakterier som stammer fra tarminnhold fra mennesker og dyr. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr. Intestinale enterokokker overlever lenger i naturen enn E. coli. I tillegg måles temperaturen på badevannet.

Cyanobakterier (blågrønnalger)
Under innsamling av vannprøvene ble det observert oppblomstring av mulige cyanobakterier i Hurdalssjøen og Mjøsa. Observasjonene ble gjort ved Meieriodden, Åsanden (Hurdalssjøen), og Ørbekkstranda (Mjøsa). At cyanobakterier av og til kan blomstre opp i Mjøsa er vel kjent, men det er mer sjeldent i Hurdalssjøen.

 

Pressemelding uke 28


Publisert: 15.07.2021 08:25:16
Sist endret: 15.07.2021 08:28