Innhold

Ingen husstand skal betale mer enn 6 % av skattbar person- og kapitalinntekt for et barn på SFO.

Ordningen er i år utvidet til også gjelde 3. og 4. trinn.

I tillegg skal foreldre til elever med særskilte behov på 5.-7. trinn ikke betale for sin SFO plass.

                                                                 Søknadsskjema

Praktisk info:

  • Du må søke på nytt hvert skoleår. Siste års skattemelding skal legges ved søknaden som dokumentasjon for den samlede husholdning. En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.
  • Vedtaket vil gjelde fra måneden etter at fullstendig dokumentert søknad er mottatt og være gyldig ut skoleåret.
  • Reduksjonen i foreldrebetalingen er avhengig av plasstype og pris i forhold til inntekten. Hvis du har skattepliktige kapital-eller personinntekter som ikke står i skattemeldingen, skal disse dokumenteres.
  • Dersom inntekten i familien blir endret i løpet av vedtaksåret, må du gi beskjed. Du må da søke på nytt og sende inn oppdatert dokumentasjon på den nye inntekten.

Du kan se forskriften til Opplæringslova ved å gå inn på denne lenken.

 


Publisert: 10.08.2021 14:50:46
Sist endret: 10.08.2021 15:01