Innhold

Husholdninger med lav inntekt kan søke redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Ingen husstand skal betale mer en 6% av skattbar person- og kapitalinntekt. Se retningslinjer og kriterier på Utdanningsdirektoratets hjemmeside

Selv om du har fått reduksjon for inneværende barnehageår, må du sende inn ny søknad for barnehageåret 2020/2021.

Viktig at søknaden blir sendt inn i løpet av juni slik at den blir behandlet før oppstart av et nytt barnehageår.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du HER. 


Publisert: 28.05.2020 14:09:44
Sist endret: 28.05.2020 14:12