Innhold

Hurdal kommune har allerede sendt ut faktura for de med plass i kommunal barnehage og SFO for mars, med forfall 29.03.2020.

Det vil ikke bli sendt ut nye fakturaer for kommunal barnehage- og SFO-plass før situasjonen er avklart. Dette gjelder også for de barn som likevel mottar et dagtilbud som følge av sentrale føringer for pårørende med kritiske samfunnsroller.

Fakturaer som er allerede sendt, betales som normalt, og fratrekk for stengte dager vil gis på kommende fakturaer. Der det ikke er mulig, vil dette refunderes på et senere tidspunkt.

Beslutningen gjelder for kommunale barnehager og kommunal SFO.

Barnehage


Publisert: 19.03.2020 11:04:52
Sist endret: 19.03.2020 11:04