Innhold

Følgende regionale tiltak innføres med forskrift i Hurdal gjeldende fra 3.desember:

  • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre,        serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi.
  • Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken.
  •  Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.
  • Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.
  • Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling
  • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

Tiltaken vil gjelde i 14 dager.
Alle detaljer rundt tiltakene kan du lese her

 

I tillegg kom følgende nasjonale anbefalinger:

  • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
  • Vi ber voksne vurdere om man kan redusere antall nærkontakter noe

Publisert: 02.12.2021 18:32:23
Sist endret: 02.12.2021 18:35