Innhold

Det forventes høye smittetall i ukene om kommer, men Regjeringen letter likevel på smitteverntiltakene og prioriterer barn, unge og arbeidsplasser.

På en pressekonferanse 13. januar ble det presisert at det fortsatt er behov for nasjonale tiltak siden det forventes høye smittetall i ukene som kommer. Samfunnet tåler imidlertid viruset bedre og det kan derfor gjøres flere lettelser i smitteverntiltakene.

I pressemeldingen fra regjeringen sies det at barn, unge og arbeidsplasser prioriteres. Regjeringen åpner blant annet for mer aktivitet i barne- og ungdomsidretten, anbefaler grønt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen, og ikke lenger forskriftsfestet nasjonalt tiltaksnivå på gult i barnehager, barne- og ungdomsskoler og SFO. Kommunene kan beslutte tiltaksnivå etter smittesituasjon. Samtidig gjør Regjeringen lettelser i karantenereglene og ber kommunene prioritere ressursene der smittespredningen er størst. 

Se tiltakene som gjelder fra midnatt natt til fredag 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. Tiltakene skal vurderes på nytt i begynnelsen av februar.

Pressemelding fra regjeringen 13. januar 2022

 

 


Publisert: 14.01.2022 13:47:13
Sist endret: 14.01.2022 14:00