Revisjon av kommunedelplan for anlegg og områder til idrett og friluftsliv

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det kan søkes spillemidler til må være innarbeidet i en kommunal plan. Eksisterende plan for Hurdal kommune trenger nå å revideres.  

Kommunedelplanen skal si noe om:

  1. Mål for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.
  2. Vurdering av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet
  3. Resultatvurdering av forrige planperiode(2011-2014).
  4. Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg.

Det vil bli utarbeidet et planutkast med bakgrunn i eksisterende plan og innspill fra aktuelle anleggseiere/drivere og brukere/publikum. Levekårsutvalget og elevrådet ved skolen vil bli deltakende i prosessen. Idrettsrådet i kommunen er også en viktig samarbeidspartner.

I løpet av våren vil det også avholdes åpent et åpent møte for innbyggere i biblioteket.

Kommunedelplanen skal opp til endelig behandling i kommunestyret i løpet av oktober 2018.

Lag/foreninger og anleggseiere vil motta et skriv hvor det bes om tilbakemelding på eksisterende og planlagte anlegg. Frist for tilbakemelding er 15.januar 2018.


Publisert: 24.10.2017 12:47:34
Sist endret: 24.10.2017 12:47