Skjønnsmedlemmer

Vi trenger fortsatt flere meddommere og skjønnsmedlemmer

Sist oppdatert: 06.05.2024 10:42 | Publisert: 02.05.2024 12:47:43

Illustrasjon av 3 personer som sitter ved et bord.

En meddommer er en person uten juridisk utdanning som deltar i behandlingen av en rettssak på lik linje med domstolen sine egne dommere. Vi trenger enda flere som er villige gjøre denne viktige samfunnsoppgaven, særlig til oppgaven som skjønnsmedlemmer.

SØK HER

Personer med denne bakgrunnen kan bli skjønnsmedlemmer:

  • verdifastsettelse
  • bruk og drift av fast eiendom
  • plan- og reguleringsprosesser
  • bygg- og anleggsvirksomhet
  • økonomi
  • revisjon og regnskap

 

Les mer om skjønnsmedlemmer her.

Vi trenger også flere meddommere til jordskifteretten og tingretten

Her kan du se en liten film om hva det vil si å være meddommer. 

Del gjerne denne informasjonen med venner og familie. Sammen kan vi styrke rettssystemet og gjøre en forskjell!