Innhold

Det er elevene på u-trinnet som er med på skolevalget. Målet er å  gi gode opplevelser og erfaring i hvordan et valg foregår. Gjennomføringen av valget er slik det skjer i et ordinært valglokale; med valgfunksjonær, manntall, avlukker og stemmeurne.

I tillegg til ungdomskolens valg hadde 6. trinn ved Hurdal skole besøk av politikere på onsdag den 8. september.

6.trinn hadde arbeidet med et tverrfaglig prosjekt om valget, der de har lært om de ulike partiene, valget i Norge og demokratiet. Det var ordfører Paul-Johan Moltzau, representant for Senterpartiet, Høyre politiker Bjørn Brekke og Gunne-Morgan Knai fra Arbeiderpartiet som tok seg tid til å møte denne engasjerte gjengen.

Rektor Halvard Berntsen var også tilstede, og syntes at det var flott å se en klasse som var så engasjerte og stilte mange gode spørsmål til politikerne.

Kontaktlærer Kristin Hepsø hadde samlet inn t-skjorter og annet valg materiale slik at elevene fikk kle seg opp slik at alt skulle bli mer realistisk. Hele prosjektet avsluttes mandag 13. september, med en stor debatt i klasserommet. Elevene har likt å lære om politikk, selv om det kan være litt vanskelig å forstå alt. Alle elevene syns det har vært gøy, og syns det var stor stas at flere politikere hadde lyst til å komme.

Politikerne fikk møte en gjeng som hadde forberedt seg godt og som viste et stort engasjement!

"Jeg er imponert over hvor gode, og ikke minst hvor mange spørsmål, elevene hadde forberedt! Det var tydelig at de hadde jobbet godt med oppgaven og vi kunne brukt enda en time! Jeg tror både elevene og vi politikere lærte litt av denne utspørringen. Det varmer en grående lokalpolitikers hjerte at samfunnsengasjementet er så stort i klassen! Moro var det også at de hadde utrustet seg selv med profileringsklær fra de ulike partiene. Neste gang må alle partiene med!"  forteller ordfører Paul-Johan Moltzau.

Et vellykket og morsomt opplegg!

 


Publisert: 09.09.2021 16:24:15
Sist endret: 09.09.2021 17:16