Innhold

Smittetrykket øker

Det er nå et økende smittetrykk i Hurdal, og de siste 14 dagene er det registrert 35 nye smittetilfeller av Covid-19.

Dette har medført koronasmitte ved Hurdal skole og kultursenter, ved Hurdal sykehjem og i virksomhet for hjemmebaserte tjenester, både blant ansatte, elever og pasienter. Det er innført et test-regime ved disse virksomhetene for å kontrollere smittesituasjonen.

Oppfølging av smittede

Personer som tester positivt på hurtigtest må melde fra til smittesporingsteamet (på telefonnummer 940 07 161) og bestille en PCR-test slik at covid-smitten blir bekreftet og registrert. Positive PCR-prøver blir varslet fra laboratoriet til kommunen. Alle smittede får deretter veiledning fra smittesporingsteamet.

Hvordan informeres nærkontakter?

Det er fra september en endring i hvordan kommunene jobber med smittesporing. Tidligere ble alle nærkontakter varslet av smittesporingsteamet. Det er ikke lenger tilfelle. Den som er smittet (indekspasienten) blir nå oppfordret til selv å kontakte nærkontakter. Hvem som er nærkontakter hjelper smittesporingsteamet til med å definere.

Oppstår det smitte i en skoleklasse eller barnehagegruppe vil foresatte blir varslet via virksomhetenes egne informasjonskanaler, som f.eks. Mobilskole.

Situasjonsvurdering

Vaksinasjonsdekning er høy og forventes å øke ytterligere. Oppfriskningsdose er tilbudt til de over 65 år og beboere på sykehjem er nå beskyttet av 3. dose. Dette innebærer en betydelig lavere risiko for alvorlig covid-19 sykdom og overbelastning av helsevesenet, til tross for økende smittede i enkelte befolkningsgrupper.

Smittemønsteret er fortsatt mindre klynger og spredte tilfeller. Det er flere mindre utbrudd i skoleklasser. Disse følges opp med utvidet testing.

Til tross for ytterligere økende smittetrend siste ukene er sykdomsbyrden vurdert som fortsatt relativt lav. Testkapasiteten opprettholdes.

Folkehelseinstituttet sine retningslinjer tilsier at kommunen skal plasseres i et risikonivå. Det er fem ulike risikonivå basert på hvor mange som er smittet av Covid-19 i kommunen til enhver tid. Hurdal er nå i risikonivå 2. Det betyr at vi har lokale utbrudd som kontrolleres. Tilfellene er begrenset til visse grupper, og bare en liten andel (under 10 %) har ukjent smittesituasjon. Testing og smittesporing håndteres greit.

Regjeringen har revidert strategi og beredskapsplan for å håndtere covid-19 pandemien. Det overordnede målet i strategien er å beholde kontrollen på pandemien.

Oppdaterte nasjonale regler og anbefalinger finner du her


Publisert: 01.12.2021 09:02:30
Sist endret: 01.12.2021 09:16