Innhold

Det er fortsatt et økende smittetrykk i Hurdal, og den siste uken er det registrert over 40 nye smittetilfeller av Covid-19.
Dette har, som meldt forrige uke, medført koronasmitte ved tilnærmet alle trinn ved Hurdal Skole og Kultursenter, ved Hurdal sykehjem og i virksomhet for hjemmebaserte tjenester, både blant ansatte, elever og pasienter.
Det er innført et test-regime ved disse virksomhetene for å kontrollere smittesituasjonen. Dette vil avsluttes ila uken, og det forventes at det avdekkes ytterligere smitte når man tester i stor skala.


Det er foreløpig ikke meldt om alvorlig sykdom blant de smittede.


Teststasjonen er åpne alle hverdager denne uken. Forrige uke ble 313 personer testet i Hurdal.
Det deles ikke ut hurtigtester til innbyggere annet enn de som har vært i kontakt med smittesporingsteamet.

Tiltak

Den 3.desember kom dette som en ny anbefaling fra regjeringen:

  • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
  • Vi ber voksne vurdere om man kan redusere antall nærkontakter noe

I tillegg er Hurdal underlagt strengere regionale tiltak som du kan lese mer om her: 

Regionale tiltak


Publisert: 06.12.2021 21:12:03
Sist endret: 07.12.2021 07:27