Innhold

Hva gjør vi i Hurdal kommune?

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som har ansvaret for eventuelle tiltak i tilknytning til det nye coronaviruset.

Kommuneoverlegen har smittevernansvaret i vår kommune, og følger med på ny informasjon som kommer fra sentrale myndigheter. Det blir gitt nødvendig informasjon til fastleger , legevakt, og andre som trenger det.

All tilgjengelig informasjon om Corona-viruset finnes på folkehelseinstituttet

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Vi vil minne om generelle hygieneregler, som forebygger luftveisinfeksjoner, influensasykdom og mageinfeksjoner på en god måte.

 


Publisert: 31.01.2020 13:33:34
Sist endret: 31.01.2020 13:33