Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer eller ved at du har registrert deg i offentlige registre.

Det er ikke behov for smarttelefon. Varsel og svar foregår via SMS!

Varslingssystemet er integrert i vår fagsystem for kommunale eiendomsgebyr som gjør at kommunen raskt kan varsle rett person i forhold knyttet til eiendommer i kommunen. Vi varsler Eierrepresentant og eller regningsmottaker eller kontaktperson med knytning til eiendommen.

Det vil bli sendt ut avlesningskort i de tilfeller der vi ikke finner mobilnummer.

Ved feil

Hvis du mottar en sms som du mener ser sendt til feil nummer, ber vi deg om ikke å svare på denne. I tillegg må den som mottar en feilsendt sms sjekke sine opplysninger i de offentlige register og 1881.

Løsningen fungerer ikke som en innbyggerdialog. Det er ingen manuell oppfølging

Kan vi nå deg?

Det finnes 2 ulike registre man kan velge å registrere seg i for at vi skal nå deg (Her kan du også kontrollere om du allerede er registrert). I tillegg gjør vi et siste forsøk ved å gjøre oppslag på 1881.no

  1. https://www.norge.no/nb/digital-borger/oppdater-kontaktinformasjon 
    I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.
  2. https://varslemeg.no som er et tilleggsregister kun koblet opp mot Varsling24 og kommunens varslingssystem

 

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken https://varslemeg.no
da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

Kommunen vil ved neste utsendelse av varsel benytte det mobilnummeret du svarte via, eller evt. det mobilnummeret du oppgir sammen med avlesningen på www.leseav, eller som du oppgir på svarslippen.

 

Har du spørsmål ta kontakt med oss:

Hurdal kommune

Tlf 66 10 66 10

postmottak@hurdal.kommune.no


Publisert: 14.09.2023 10:49:24
Sist endret: 26.09.2023 14:34