Innhold

Vi ønsker alle elever fra 1.-4. trinn velkommen til vår SFO. For å få plass på vår SFO må du søke om det. Dette gjør du på komunnens hjemmeside:SFO-innmeding,endring,oppsigelse .Plassen beholdes automatisk til og med 4.trinn. 

Du  kan når som helst endre eller avslutte plassen med 2.mnd oppsigelsestid. Dette gjøres på komunnens hjemmeside.

Søknadsfrist for å søke SFO plass for kommende 1.klassinger er 30.april.

Det er rom for å søke om plass når som helst i løpet av skoleåret. Vi vet at behovet kan endre seg. Elever som søkes inn etter søknadsfristen eller midt i skoleåret gis plass så snart SFO har kapasitet. 

Velkommen til oss, Hurdal SFO :) 


Publisert: 22.04.2022 12:38:49
Sist endret: 22.04.2022 14:33