Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kultur gir økt livskvalitet. Hurdal kommune vil derfor bidra til variert kulturvirksomhet som skal aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger. Kommunen har spesielt ansvar for å støtte aktiviteter for barn og unge.

Målet med støtteordningen er å legge til rette for økt frivillig aktivitet som skaper økt trivsel, skaperglede, personlig utfoldelse, bedret fysisk og psykisk helse.

Hurdal kommune har to støtteordninger:

Driftsstøtte til lag/foreninger

Søknadsskjema lag/foreninger

Driftsstøtte til idrettslag.

Søknadsskjema idrett 

 

Retningslinjer 

Søknadsfristen for 2019 er utsatt til 1 april på grunn av gjennomgang av retningslinjene. 

Søknader sendes:

Hurdal kommune

Kulturkontoret

Minneåsvegen 3

2090 Hurdal

Epost: postmottak@hurdal.kommune.no


Publisert: 28.02.2019 08:51:40
Sist endret: 28.02.2019 08:51