Innhold

Hurdal kommune skal undersøke spillvannsledningsnettet i området ved Haraldvangen og Blindesenteret på Østsidevegen, med oppstart fra mandag 19. august.

Hurdal kommune har inngått avtale med et firma som har spesialisert seg på å undersøke ledninger med hjelp av kamerautstyr. Arbeidene gjøres med hjelp av et kamera som kjøres inn med en liten traktor i rørene; med tilgang fra kum. Dere vil kunne oppleve en del aktivitet dagtid i uke 34 med store biler i området. Det vil ikke påvirke vann og avløpet i boligen din og du vil kunne bruke vannet som vanlig.


Publisert: 14.08.2019 14:12:38
Sist endret: 14.08.2019 14:12