Innhold

Det må påregnes dårlig trykk og noe grumset vann i denne perioden. Enkelte områder kan i tidsrommet for spyling bli helt uten vann om natten. Det vil bli dagspyling av div. stikkledninger på hele det kommunale ledningsnettet.                  

Spylingen vil bli gjennomført etter følgende plan:

 

Mandag 29.04.19 fra ca. kl. 21:00 til kl. 03:00

Renseanlegg Bergli - spyle kum Knaimoen

Torsdag 02.05.19. fra ca. kl. 21:00 til kl. 03:00

Alle abonnenter nord for Spar Hurdal inklusiv Rognstadgrenda, Knaimoen, Opperudholtet, Hagaholtet og Østsidevegen fram til Chr. Bundlis veg.                             

Mandag 06.05.19. Fra ca. kl. 21:00 til kl. 03:00

Alle abonnenter nord for Esso stasjonen/ Gårder på vestsidevegen inklusiv de som nevnt ovenfor. Gamle Ruud v.v.

På østsiden: Gå ut sentret, Haraldvangen; Hurdalsentret, Østsiden bo og behandlingssenter og alle andre som har kommunalt vann sør for Haraldvangen.

Tirsdag 07.05.19. Fra ca. kl. 21:00 til kl. 01:00                                                          

Alle abonnenter sør for Esso stasjonen på Vestsidevegen.- Prestegårdshagen og Hurdalsjøen hotell, Økolandsbyen og Klokkermoen.

Onsdag 08.05.19. Fra ca. kl. 21:00 til kl. 01:00

Gå ut sentret, Haraldvangen, Hurdalsentret og Østsiden bo og behandlingssenter.

Hurdalsjøen hotell, Økolandsbyen og Klokkermoen.

Torsdag 09.05..19. Fra ca. kl. 21:00 til kl. 01:00

Hurdal Torg, Nordlund sør for Hurdalssenteret på Østsidevegen. Stikkledning Hanskollen Hotell og Hovedledning Klokkermoen

Torsdag 09 og Fredag 10.05.19 på dagtid etter kl. 08.00                                

Tidligere Knai - Damtjern

                 

 

                           

 

 

 

 


Publisert: 29.04.2019 13:02:58
Sist endret: 29.04.2019 13:02