Det må påregnes dårlig trykk og noe grumset vann i denne perioden. Enkelte områder kan i tidsrommet for spyling bli helt uten vann om natten.

Det vil bli dagspyling av div. stikkledninger på hele det kommunale ledningsnettet i denne perioden.
Spylingen vil bli gjennomført etter følgende plan:

 

Mandag 18.09.23 fra ca. kl. 21:00 til kl. 03:00
Renseanlegg Bergli - spyle kum Knaimoen

Tirsdag 19.09.23 fra ca. kl. 21:00 til kl. 03:00
Alle abonnenter nord for Spar Hurdal inklusiv Rognstadgrenda, Knaimoen, Opperudholtet, Hagaholtet og Østsidevegen fram til Chr. Bundlis veg.

Onsdag 20.09.23 Fra ca. kl. 21:00 til kl. 03:00
Alle abonnenter nord for Esso stasjonen/ Gårder på vestsidevegen inklusiv de som nevnt ovenfor. Gamle Ruud v.v.
På østsiden: Gå ut sentret, Haraldvangen; Hurdalsentret, Østsiden bo og behandlingssenter og alle andre som har kommunalt vann sør for Haraldvangen.

Torsdag 21.09.23 Fra ca. kl. 21:00 til kl. 01:00
Alle abonnenter sør for Esso stasjonen på Vestsidevegen.- Prestegårdshagen og Hurdalsjøen hotell, Økolandsbyen og Klokkermoen.

Mandag 25.09.23 Fra ca. kl. 21:00 til kl. 01:00
Gå ut sentret, Haraldvangen, Hurdalsentret og Østsiden bo og behandlingssenter.
Hurdalsjøen hotell, Økolandsbyen og Klokkermoen.

Tirsdag 26.09.23 Fra ca. kl. 21:00 til kl. 01:00
Hurdal Torg, Nordlund sør for Hurdalssenteret på Østsidevegen. Stikkledning Hanskollen Hotell og Hovedledning Klokkermoen


Publisert: 15.09.2023 08:00:00
Sist endret: 15.09.2023 08:00