Innhold

Spyling vil pågå i tidsrommet 9.9. - 24.9. 

Det må påregnes dårlig trykk og noe grumset vann i denne perioden. Enkelte områder kan i tidsrommet for spyling bli helt uten vann om natten.

Det vil bli dagspyling av div. stikkledninger på hele det kommunale ledningsnettet i denne perioden.   

Spylingen vil bli gjennomført etter følgende plan:

 

Mandag 09.09.19. fra ca. kl. 21:00 til kl. 03:00

Renseanlegg Bergli - spyle kum Knaimoen

Tirsdag 10.09.19. fra ca. kl. 21:00 til kl. 03:00

Alle abonnenter nord for Spar Hurdal inklusiv Rognstadgrenda, Knaimoen, Opperudholtet, Hagaholtet og Østsidevegen fram til Chr. Bundlis veg.                             

Onsdag 11.09.19. Fra ca. kl. 21:00 til kl. 03:00

Alle abonnenter nord for Esso stasjonen/ Gårder på vestsidevegen inklusiv de som nevnt ovenfor. Gamle Ruud v.v.

På østsiden: Gå ut sentret, Haraldvangen; Hurdalsentret, Østsiden bo og behandlingssenter og alle andre som har kommunalt vann sør for Haraldvangen.

Torsdag 12.09.19. Fra ca. kl. 21:00 til kl. 01:00                                                         

Alle abonnenter sør for Esso stasjonen på Vestsidevegen.- Prestegårdshagen og Hurdalsjøen hotell, Økolandsbyen og Klokkermoen.

Mandag 16.09.19. Fra ca. kl. 21:00 til kl. 01:00

Gå ut sentret, Haraldvangen, Hurdalsentret og Østsiden bo og behandlingssenter.

Hurdalsjøen hotell, Økolandsbyen og Klokkermoen.

Tirsdag 17.09.19. Fra ca. kl. 21:00 til kl. 01:00

Hurdal Torg, Nordlund sør for Hurdalssenteret på Østsidevegen. Stikkledning Hanskollen Hotell og Hovedledning Klokkermoen

Onsdag og torsdag 18 og 19.09.18.                                    

Tidligere Knai - Damtjern på dagtid etter kl. 08.00    

Mandag 23 og tirsdag 24.09.19.

Rustad og Sandsnesseter på dagtid 08.00 – 15.00      


Publisert: 09.09.2019 12:06:48
Sist endret: 09.09.2019 12:06