Innhold

Spyling av hovedledningsnettet vil pågå i tidsrommet 13.09.21.-21.09.21

Det må påregnes dårlig trykk og noe grumset vann i denne perioden. Enkelte områder kan i tidsrommet for spyling bli helt uten vann om natten.

Det vil bli dagspyling av div. stikkledninger på hele det kommunale ledningsnettet i denne perioden.                     

Spylingen vil bli gjennomført etter følgende plan:

 

Mandag 13.09.21. fra ca. kl. 21:00 til kl. 03:00

Renseanlegg Bergli - spyle kum Knaimoen

 

Tirsdag 14.09.21. fra ca. kl. 21:00 til kl. 03:00

Alle abonnenter nord for Spar Hurdal inklusiv Rognstadgrenda, Knaimoen, Opperudholtet, Hagaholtet og Østsidevegen fram til Chr. Bundlis veg.                             

 

Onsdag 15.09.21. Fra ca. kl. 21:00 til kl. 03:00

Alle abonnenter nord for Esso stasjonen/ Gårder på vestsidevegen inklusiv de som nevnt ovenfor. Gamle Ruud v.v.

På østsiden: Gå ut sentret, Haraldvangen; Hurdalsentret, Østsiden bo og behandlingssenter og alle andre som har kommunalt vann sør for Haraldvangen.

                                                                                                  

Torsdag 16.09.21. Fra ca. kl. 21:00 til kl. 01:00                                                   

Alle abonnenter sør for Esso stasjonen på Vestsidevegen.- Prestegårdshagen og Hurdalsjøen hotell, Økolandsbyen og Klokkermoen.

                           

Mandag 20.09.21. Fra ca. kl. 21:00 til kl. 01:00

Gå ut sentret, Haraldvangen, Hurdalsentret og Østsiden bo og behandlingssenter.

Hurdalsjøen hotell, Økolandsbyen og Klokkermoen.

 

Tirsdag 21.09.21. Fra ca. kl. 21:00 til kl. 01:00

Hurdal Torg, Nordlund sør for Hurdalssenteret på Østsidevegen.        Stikkledning Hanskollen Hotell og Hovedledning Klokkermoen

 


Publisert: 13.09.2021 14:39:18
Sist endret: 13.09.2021 14:39