Den nye metoden innebærer at det graves inn store trær med røtter i elvebredden. Røttene stikker ut og hindrer at vannstrømmen får tak og graver seg innover. 

 - Vi må tilpasse oss et klima i endring. Det forventes blant annet mer erosjonsproblemer. Klimatilpasning er derfor viktig, og i det bildet er det viktig å legge til rette for naturbaserte løsninger. En tidligere «grå løsning» må i større grad bli en «grønn fremtid», sa statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad på befaringen 31. mars.

Les alt om Statssekretærens besøk og om den nye metoden for erosjonssikring på hjemmesiden til Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo)

 

Fra venstre: Estrella Fernandez (Viken fylkeskommune), Anja Winger (Nibio), Dominika Krzeminska (Nibio), Ragnhild Sjoner Syrstad (statssekretær KLD), Hans Thue (ordfører i Nannestad og styreleder i Huvo), Paul Johan Moltzau (ordfører i Hurdal og nestleder i Huvo), Anna Planke (KLD), Tor Åge Bundli (grunneier), Kristoffer Grønvold (Grønvold Bygg AS) og Irene Lindblad (KLD).Fra venstre: Estrella Fernandez (Viken fylkeskommune), Anja Winger (Nibio), Dominika Krzeminska (Nibio), Ragnhild Sjoner Syrstad (statssekretær KLD), Hans Thue (ordfører i Nannestad og styreleder i Huvo), Paul Johan Moltzau (ordfører i Hurdal og nestleder i Huvo), Anna Planke (KLD), Tor Åge Bundli (grunneier), Kristoffer Grønvold (Grønvold Bygg AS) og Irene Lindblad (KLD).


Publisert: 02.05.2023 14:35:16
Sist endret: 02.05.2023 14:36