Innhold

Informasjon til innbyggerne

Dersom du mistenker at du er smittet av corona-virus, skal du FØRST RINGE til ditt legekontor eller til legevakten for å få råd.

Du skal IKKE møte opp personlig på legekontor eller legevakt.

Lurer du på noe ring publikumstelefon hos Folkehelseinstituttet 815 55 015 eller gå inn på FHI.no. 

Felles informasjonstelefon for Eidsvoll og Hurdal, 66 10 73 58 eller 66 10 73 59. Åpen mellom klokken 08-16 alle dager. 

 

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din, 63920520. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på på 116117.

Ved fare for liv og helse, ring 113.

 

Generelle spørsmål knyttet til Coronaviruset kan sendes på epost til:

Korona.Hurdal@hurdal.kommune.no

 

Status smittesituasjon i Hurdal 

Status 2.april:

En person har vært registrert smittet i Hurdal. Personen er nå friskmeldt.

Det er ingen smittesituasjon på legesenteret og dette driftes som normalt.

Det er trygt å oppsøke det.

 

Tidligere oppdateringer
 • En person er nå registrert smittet i Hurdal. Personen blir ivaretatt, og evt. nærkontakter følges opp av kommuneoverlege og smitteverngruppe. 
 • En av våre leger i Hurdal kommune har testet positivt på koronaviruset. Personen vil få tett og god oppfølging i henhold til retningslinjene. I tillegg til denne legen er noen av våre ansatte innenfor helse satt i karantene, da de har vært i kontakt med legen som har testet positivt.Ansatte som er satt i karantene vil bli fulgt opp fremover og vi avventer svar på testene som er gjennomført.Tjenestetilbudet opprettholdes både på legekontoret og øvrige virksomheter innenfor helse fremover.
 • Vedkommende som tidligere fikk påvist positiv prøve er ikke bostedsregistrert i kommunen. Hurdal har således ingen bekreftet smittet. Nærkontakter er i karantene og følges opp av kommuneoverlegen.
 • Ytterligere fire personer er testet og alle testene er negative. Altså er ingen av de fire smittet

Ny informasjon fra myndighetene

Oppdateres fortløpende. Sist oppdatert 24.mars kl. 20.00.

Alle eksamener for 10.trinn og videregående skole er avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020.  Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Mer informasjon på Utdanningsdirektoratets nettsider.

 

Nasjonale tiltak

Nasjonale tiltak fra regjeringen leser du her

Regjeringen innfører hytteforbud

Mange har fremdeles ikke reist fra hyttene sine. Regjeringen innfører derfor et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Mer informasjon om dette finner du her.

 

Regjeringen kan forby opphold på fritidseiendommer

Det oppfordres til at alle som oppholder seg på sine fritidseiendommer reiser hjem til sin hjemkommune. Kommunenes helse- og omsorgstjenester er ikke dimensjonert for å ta imot hyttebefolkning i tillegg til egne innbyggere. 

Regjeringen har vedtatt en forskrift som kan settes ikraft av helse- og omsorgsdepartementet om det viser seg at folk ikke forlater hyttene sine. 

Les mer om forskriften her

Helsedirektoratet har vedtatt stenging av virksomheter. 

Følgende virksomheter er nevnt i vedtaket:

 • Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
 • Kiropraktorer
 • Optikere
 • Fotterapeuter
 • Logopeder
 • Psykologer
 • Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin
 • Virksomheter som utfører alternativ behandling
 • andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

Unntak:

"...Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås..."

Hjemmekarantene og hjemmeisolering

Hjemmekarantene:

Hjemmekarantene gjelder for følgende grupper:

 • Nærkontakt til person som har fått påvist covid-19
 • Personer som har vært utenfor Norden siste 14 dager

Personer som er i karantene og som får symptomer på luftveisinfeksjon skal ha hjemmeisolasjon inntil man er frisk, og minimum 14 dager etter karantenen startet.

Råd til deg som er i hjemmekarantene.

Forskrift om karanteneplikt

§ 1. Karanteneplikt

Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge.

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Tredje punktum gjelder ikke for helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.

Hjemmeisolering:

Hjemmeisolering gjelder for:

 • De som har fått påvist covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus.
 • De som har symptomer på luftveisinfeksjon og prøvetas for covid-19.
 • De som er i hjemmekarantene og som utvikler symptomer på luftveisinfeksjon

For mer informasjon om hjemmekarantene og hjemmeisolasjon se Folkehelseinstituttets hjemmeside:

Hjemmeisolasjon og hjemmekarantene

Hva gjør vi i Hurdal kommune

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) som har ansvaret for de nasjonale tiltakene i tilknytning til koronaviruset. Hurdal kommune følger de til enhver tid gjeldenden nasjonale retningslinjer og pålegg.

Kommuneoverlegen har smittevernansvaret i vår kommune, og følger fortløpende med på ny informasjon som kommer fra sentrale myndigheter. Det blir gitt nødvendig informasjon til fastleger, legevakt, smittede og andre som trenger det.

Vi jobber fortløpende med å iverksette nasjonale retningslinjer som blir vedtatt. 

Tiltak som berører Hurdal oppdateres her

Informasjon til næringsliv

Informasjon fra NAV

Her kan arbeidsgivere finne informasjon fra NAV i forbindelse med koronasituasjonen. 

Vakttelefon for bedrifter på Øvre Romerike er betjetnt hverdager mellom kl. 09 - 15.

Tlf 412 40 970

Tiltakspakke fra Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune la 23.mars frem de første tiltakene for å hjelpe Vikensamfunnet gjennom den krevende tiden knyttet til Koronasituasjonen. 

Mer om tiltakspakken kan du lese her

Informasjon til medlemmer av Hurdal næringsforum

Etter styremøte den 23. mars er det besluttet å utsette årsmøtet i HNF på ubestemt tid. 

Styret vil komme tilbake med konkret tidspunkt når Korona-situasjonen har roet seg.

HNF har stor medfølelse med alle næringsdrivende som møter store utfordringer i disse dager.

Styret ønsker derfor å stille seg til disposisjon ved spørsmål knyttet til ulike tiltak knyttet til Korona-situasjonen.


For spørsmål knyttet til permitteringer kan følgende kontaktes:

Pål Gjerstad tlf. 45 05 13 13

Håkon S. Rognlien tlf. 92 44 79 39

 

Spørsmål knyttet til rutiner rundt smittevern:

Johann Grahl tlf. 99 40 80 88

Rådføringskanal fra Innovasjon Gardermoen

Innovasjon Gardermoen har opprettet rådføringskanal i forbindelse med Korona-pandemien

Innovasjon Gardermoen i samarbeid med BDO, Advokatfirmaet Halvorsen & CO og Raadmannen AS, opprettet en rådføringskanal for kontakt i tilfelle man trenger hjelp/rådføring innen diverse fagområder.

ECIT og PWC kan også tilby rådføring i disse dager og idag har vi lagt til Advokatfirmaet Økland & Co DA som aktør i denne rådføringskanalen.

Klikk her for mer informasjon

Har du spørsmål om koronaviruset?

All tilgjengelig informasjon om koronaviruset finnes på Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet sine nettsider. Denne artikkelen oppdateres jevnlig med informasjon hentet fra disse nettsidene.

Har du spørsmål om koronavirus som du ikke finner svar på der, kan du ringe den nasjonale informasjonstelefonen på 815 55 015. Det er viktig at du ikke ringer legevakt eller medisinsk nødnummer med mindre du har behov for akutt helsehjelp.

For helsepersonell gjelder råd fra FHI sine nettsider.

Pressen bes henvende seg til beredskapskoordinator Henriette Rognlien på 920 85 539

Informasjon til barn og unge - film

Spørsmål og svar

Hvordan kan jeg redusere risikoen for smitte?

Koronavirus smitter gjennom det som kalles dråpesmitte. Koronavirus finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster eller nyser. Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet.

Du kan gjøre mye for å redusere risikoen for å bli smittet eller å spre smitte. Sykdommen smitter ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person. Se råd og informasjon fra FHI her. De viktigste smitteforebyggende rådene er:

Dette kan du gjøre for å forebygge smitte:

 • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk eller skal være i karantene.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Hold minst én meters avstand til andre mennesker.
 • Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene.
 • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta.
 • Hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig, kan du bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol.
 • Ikke håndhils eller klem på andre. Finn gjerne alternative måter å hilsen på.
 • Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese. Derfra kan viruset transporteres inn i kroppen.
 • Det anbefales ikke bruk av munnbind for friske personer utenfor helsetjenesten.
Når skal jeg kontakte lege?

Fordi pågangen til nødtelefonene og legevakt er så stor, må disse kun kontaktes av personer som er akutt syke. Personer som føler seg syke, skal i karantene. Les mer om karantene her.

 • Personer som er syke, men ikke har behov for akutt helsehjelp, skal ikke kontakte legevakt eller nødnummer.
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116 117.
 • Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113.
 • Ikke møt opp på fastlegekontor eller legevakt uten å ha vært i telefonkontakt først og gjort avtale
Hvem skal testes for smitte?

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet for koronasmitte, men skal fortsatt holde seg hjemme og unngå kontakt med andre. Det er kun følgende grupper som nå skal testes for koronavirus:

 • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av koronavirus. Hvem som er nærkontakt avgjøres av lokale helsemyndigheter.
 • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer.
 • Pasienter med akutt luftveisinfeksjon med behov for innleggelse i sykehus.
 • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid som får akutt innsettende luftveisinfeksjon

De som oppfyller kriteriene og er hjemme, skal kontakte fastlegen på telefon eller e-konsultasjon. Får du ikke tak i fastlegen og har behov for akutt legehjelp, kan du kontakte legevakten på telefon 116 117. Er det fare for liv og helse, ring 113. Ikke møt opp på fastlegekontor eller legevakt uten å ha vært i telefonkontakt først og gjort avtale!

Hvem skal holde seg hjemme?

Hvis du har forkjølelsessymptomer, også om de er lette, for eksempel vondt i halsen, skal du holde deg hjemme. Du skal være hjemme også i ett døgn etter at du er symptomfri. Les mer hos FHI.

Hvis du tilhører en av gruppene nedenfor, skal du holde deg hjemme i karantene. Personer som ikke har symptomer, skal holde seg hjemme i karantene i 14 dager. Personer som føler seg syke eller har symptomer på forkjølelsessykdom, som hoste, feber eller tungpusthet, skal være i isolasjon fra  symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet.

 • Du mistenker at du kan være smittet.
 • Du har fått bekreftet at du er smittet.
 • Du er bekreftet syk av koronavirus, men trenger ikke å legges inn på sykehus.
 • Du har hatt nærkontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet. Her kan du lese mer om definisjon av "nærkontakt" og andre begrepsdefinisjoner.
 • Du har vært på reise utenlands i alle andre land enn Sverige og Finland skal være i karantene 14 dager fra den dagen de kom hjem.
 • Regjeringen har fra 15. mars vedtatt lov som kan forby opphold på hytte og fritidseiendommer. Karantene og isolasjon skal skje i hjemmet og ikke på hytta.

Her kan du lese mer om hjemmekarantene og hjemmeisolasjon.

Kan jeg reise på hytta?

Regjeringen har innført et forbud mot å overnatte på hytte og fritidseiendom som ligger utenfor kommunen man bor i. Det gis unntak for personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av koronaviruset. Les mer om dette hos regjeringen.no 

For arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og arbeidsgivere

Spørsmål om din situasjon som arbeidstaker, arbeidsgiver eller næringsdrivende, finner du svar på i denne artikkelen hos NAV eller ved å kontakte NAV direkte, men merk at NAV får mange henvendelser nå og ber deg vente med alle henvendelser som ikke haster.

16. mars har Stortinget vedtatt en krisepakke for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. På en pressekonferanse på Stortinget 16. mars og i artikler hos aftenposten.nonrk.no og fagbladet.no kommer følgende frem: 

 • Det blir full lønn (inntil 6 G) i 20 dager ved permittering. Bedriftene betaler to dager, så overtar staten. Etter 20 dager blir det dagpenger.
 • Dagpengene blir forbedret, slik at de blir 80 prosent av tidligere lønn opp til knapt 300.000 kroner (3 G), og deretter 62,4 prosent av tidligere lønn opp til knapt 600.000 kroner (6 G).
 • Grensen for å motta dagpenger senkes til knapt 75.000 kroner (0,75 G).
 • Omsorgspermisjon, bl.a. for å passe barn som er hjemme fra skole og barnehage: Arbeidsgiver betaler omsorgspenger i tre dager. Deretter betaler staten. Perioden for omsorgspenger dobles fra 10 til 20 dager.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere blir sikret enn inntekt på 80 prosent av gjennomsnittsinntekten de tre siste årene, opp til knapt 600.000 kroner (6 G). Dette inntreffer etter 16 dager med inntektsbortfall.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får utbetalt omsorgspenger etter dag fire, som er de samme reglene som for lønnstagere og med nivå som den foreslåtte ordningen med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende.
 • Arbeidsgiver betaler sykepenger i forbindelse med koronasmitte i tre dager. Deretter betaler staten. Også selvstendig næringsdrivende blir omfattet, men etter gjeldende regler for ytelser til denne gruppen.
 • Lærlinger beholder sine ytelser.
 • Innbetaling av arbeidsgiveravgift og moms 15. april i år utsettes.
 • Den lave momssatsen på 12 prosent blir redusert til 8 prosent. Dette hjelper blant annet reiselivet.

Helseinstitusjoner

Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel osv.).

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. Helsedirektoratet og kommunen vil gi råd til helsetjenesten om dette.

Kan barn leke med hverandre eller være sammen?

Alle bes om å være mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

 • Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.
 • Anbefalingen er å holde minst en meters avstand.
 • Samvær bør begrenses (få timer).

For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom.

 • Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs.
 • Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om en meters avstand gjelder også her.
 • Bursdagsselskaper bør utsettes.
 • Overnattingsbesøk bør begrenses i denne perioden.
 • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene

Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer

Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene skal ikke omgås barn og ungdom utenfor husstanden.

Nå som skoler og barnehager holdes stengt vet vi at noen barn og unge må tilbringe mer tid sammen med voksne som ikke er trygge for dem. Mistenker du at et barn ikke har det bra? Alarmtelefonen til barnevernet er for deg som er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, eller om du er bekymret for en du kjenner. Denne er nå åpen hele døgnet alle dager i uken. Ring 116 111 så vil de hjelpe deg.

For mer informasjon kan du gå inn på helsenorge.no

 Generelle hygieneregler

Husk at det viktigste en kan gjøre for å unngå å smitte andre og bli smittet selv – både når det gjelder influensavirus og koronavirus – er god hoste- og håndhygiene.

Håndhygiene - film

Informasjon på andre språk - Information in other languages

Coronavirus disease - advice and information

General information about home qarantene and home isolation in other languages

 


Publisert: 03.03.2020 12:40:41
Sist endret: 03.04.2020 14:01