Innhold

Informasjon til innbyggerne

Dersom du mistenker at du er smittet av corona-virus, skal du FØRST RINGE til ditt legekontor eller til legevakten for å få råd. Du skal IKKE møte opp personlig på legekontor eller legevakt.

Lurer du på noe ring publikumstelefon hos Folkehelseinstituttet 815 55 015 eller gå inn på FHI.no. 

 

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din, 63920520. Hvis du ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på på 116117.

Ved fare for liv og helse, ring 113.

 

Helsesykepleier er tilgjengelig på Hurdal skole : Mandag - Fredag kl 08.00 - 15.30

Telefon/ SMS: 902 73 698 eller epost: desiree.arntzen@hurdal.kommune.no

 

Alarmtelefon (døgnåpen) for barn, unge og foreldre: 

 • Telefon: 116 111
 • SMS: 417 16 111
 • epost: alarm@116111.no 

Generelle spørsmål knyttet til Coronaviruset kan sendes på epost til: Korona.Hurdal@hurdal.kommune.no 

Status smittesituasjon i Hurdal 

Ingen smittede i kommunen. Status vil oppdateres her ved eventuell endring. 

 

 

Informasjon fra myndighetene

Nyheter, informasjon og oppdaterte tall finnr du på Folkehelseinstituttets nettsider. Sidene oppdateres fortløpende. 

 

Eldre informasjon

Tidsplan for nedbygging av tiltak

Regjeringen la 7. mai 2020 fram en plan for nedbygging av korontatiltakene. Her er oversikt over tidspunkter og tiltak.

Tidsplan for nedbygging av tiltak

Gradvis gjenåpning av skoler og barnehager

Regjeringen besluttet 7. april en gradvis gjenåpning av barnehager og skole etter påske. 

Endringene gjøres med bakgrunn i nye analyser fra Folkehelseinstituttet og råd fra Helsedirektoratet, og vil skje gradvis i løpet av april. I Hurdal betyr dette at barnehagene åpner mandag 20. april, mens skolene åpnes for 1. – 4. trinn, samt SFO, fra mandag 27. april.

Etter 27. april vil skolen inntil videre fortsatt være stengt for 5. – 10. trinn. Dette gjelder også for kulturskolen. 

Dette innebærer at hjemmeundervisning  for 1. – 10. trinn fortsetter fram til 24. april for 1. – 4. trinn og inntil videre for 5. – 10. trinn.

Fram til åpning vil kommunen arbeide med prosedyrer og veiledninger som sikrer et forsvarlig smittevern for alle barn og ansatte i barnehager og skole.

Fritidsklubben vil være stengt inntil videre. 

Alle eksamener for 10.trinn og videregående skole er avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020.  Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Mer informasjon på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Nasjonale tiltak

Nasjonale tiltak fra regjeringen leser du her

Råd om fritidreiser innenlands

Kommunen følger folkehelseinstituttets anbefalinger.

Gradvis gjenåpning av virksomheter  

Regjeringen ønsker en gradvis gjenåpning av samfunnet, kontrollert og over tid. Les mer HER

 

Avstand, karantene og isolering

Hold avstand for å begrense smitte! Ved å øke avstanden mellom mennesker forsinkes utbruddet av covid-19.

Sykdommen smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Jo mer sannsynlig det er at du er smittsom, jo større avstand må du holde til andre. 

Les mer om avstand, karantene og isolasjon her

Smittevernråd ved ferier og reiser

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise oppdateres fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge.

Les mer her

Hva gjør vi i Hurdal kommune

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) som har ansvaret for de nasjonale tiltakene i tilknytning til koronaviruset. Hurdal kommune følger de til enhver tid gjeldenden nasjonale retningslinjer og pålegg.

Kommuneoverlegen har smittevernansvaret i vår kommune, og følger fortløpende med på ny informasjon som kommer fra sentrale myndigheter. Det blir gitt nødvendig informasjon til fastleger, legevakt, smittede og andre som trenger det.

Vi følger nasjonale retningslinjer. 

Informasjon til næringsliv

Informasjon fra NAV

Her kan arbeidsgivere finne informasjon fra NAV i forbindelse med koronasituasjonen. 

Vakttelefon for bedrifter på Øvre Romerike er betjetnt hverdager mellom kl. 09 - 15.

Tlf 412 40 970

Tiltak fra Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune la 23.mars frem de første tiltakene for å hjelpe Vikensamfunnet gjennom den krevende tiden knyttet til Koronasituasjonen. 

Mer om tiltakspakken kan du lese her

Informasjon til medlemmer av Hurdal næringsforum

Etter styremøte den 23. mars er det besluttet å utsette årsmøtet i HNF på ubestemt tid. 

Styret vil komme tilbake med konkret tidspunkt når Korona-situasjonen har roet seg.

HNF har stor medfølelse med alle næringsdrivende som møter store utfordringer i disse dager.

Styret ønsker derfor å stille seg til disposisjon ved spørsmål knyttet til ulike tiltak knyttet til Korona-situasjonen.


For spørsmål knyttet til permitteringer kan følgende kontaktes:

Pål Gjerstad tlf. 45 05 13 13

Håkon S. Rognlien tlf. 92 44 79 39

 

Spørsmål knyttet til rutiner rundt smittevern:

Johann Grahl tlf. 99 40 80 88

Rådføringskanal fra Innovasjon Gardermoen

Innovasjon Gardermoen har opprettet rådføringskanal i forbindelse med Korona-pandemien

Innovasjon Gardermoen i samarbeid med BDO, Advokatfirmaet Halvorsen & CO og Raadmannen AS, opprettet en rådføringskanal for kontakt i tilfelle man trenger hjelp/rådføring innen diverse fagområder.

ECIT og PWC kan også tilby rådføring i disse dager og idag har vi lagt til Advokatfirmaet Økland & Co DA som aktør i denne rådføringskanalen.

Klikk her for mer informasjon

Har du spørsmål om koronaviruset?

All tilgjengelig informasjon om koronaviruset finnes på Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet sine nettsider. Denne artikkelen oppdateres jevnlig med informasjon hentet fra disse nettsidene.

Har du spørsmål om koronavirus som du ikke finner svar på der, kan du ringe den nasjonale informasjonstelefonen på 815 55 015. Det er viktig at du ikke ringer legevakt eller medisinsk nødnummer med mindre du har behov for akutt helsehjelp.

For helsepersonell gjelder råd fra FHI sine nettsider.

Pressen bes henvende seg til beredskapskoordinator Henriette Rognlien på 920 85 539

Informasjon til barn og unge - film

Spørsmål og svar

Hvordan kan jeg redusere risikoen for smitte?

Koronavirus smitter gjennom det som kalles dråpesmitte. Koronavirus finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster eller nyser. Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet.

Du kan gjøre mye for å redusere risikoen for å bli smittet eller å spre smitte. Sykdommen smitter ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person. Se råd og informasjon fra FHI her. De viktigste smitteforebyggende rådene er:

Dette kan du gjøre for å forebygge smitte:

 • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk eller skal være i karantene.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Hold minst én meters avstand til andre mennesker.
 • Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene.
 • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta.
 • Hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig, kan du bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol.
 • Ikke håndhils eller klem på andre. Finn gjerne alternative måter å hilsen på.
 • Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese. Derfra kan viruset transporteres inn i kroppen.
 • Det anbefales ikke bruk av munnbind for friske personer utenfor helsetjenesten.
Når skal jeg kontakte lege?

Fordi pågangen til nødtelefonene og legevakt er så stor, må disse kun kontaktes av personer som er akutt syke. Personer som føler seg syke, skal i karantene. Les mer om karantene her.

 • Personer som er syke, men ikke har behov for akutt helsehjelp, skal ikke kontakte legevakt eller nødnummer.
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116 117.
 • Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113.
 • Ikke møt opp på fastlegekontor eller legevakt uten å ha vært i telefonkontakt først og gjort avtale
Hvem skal testes for smitte?

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet for koronasmitte, men skal fortsatt holde seg hjemme og unngå kontakt med andre. Det er kun følgende grupper som nå skal testes for koronavirus:

 • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av koronavirus. Hvem som er nærkontakt avgjøres av lokale helsemyndigheter.
 • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer.
 • Pasienter med akutt luftveisinfeksjon med behov for innleggelse i sykehus.
 • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid som får akutt innsettende luftveisinfeksjon

De som oppfyller kriteriene og er hjemme, skal kontakte fastlegen på telefon eller e-konsultasjon. Får du ikke tak i fastlegen og har behov for akutt legehjelp, kan du kontakte legevakten på telefon 116 117. Er det fare for liv og helse, ring 113. Ikke møt opp på fastlegekontor eller legevakt uten å ha vært i telefonkontakt først og gjort avtale!

Hvem skal holde seg hjemme?

Hvis du har forkjølelsessymptomer, også om de er lette, for eksempel vondt i halsen, skal du holde deg hjemme. Du skal være hjemme også i ett døgn etter at du er symptomfri. Les mer hos FHI.

Hvis du tilhører en av gruppene nedenfor, skal du holde deg hjemme i karantene. Personer som ikke har symptomer, skal holde seg hjemme i karantene i 14 dager. Personer som føler seg syke eller har symptomer på forkjølelsessykdom, som hoste, feber eller tungpusthet, skal være i isolasjon fra  symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet.

 • Du mistenker at du kan være smittet.
 • Du har fått bekreftet at du er smittet.
 • Du er bekreftet syk av koronavirus, men trenger ikke å legges inn på sykehus.
 • Du har hatt nærkontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet. Her kan du lese mer om definisjon av "nærkontakt" og andre begrepsdefinisjoner.
 • Du har vært på reise utenlands i alle andre land enn Sverige og Finland skal være i karantene 14 dager fra den dagen de kom hjem.
 • Regjeringen har fra 15. mars vedtatt lov som kan forby opphold på hytte og fritidseiendommer. Karantene og isolasjon skal skje i hjemmet og ikke på hytta. Opphevet 27.april.

Her kan du lese mer om hjemmekarantene og hjemmeisolasjon.

Kan jeg reise på hytta?

Anbefalinger fra folkehelseinstituttet leser du her 

For arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og arbeidsgivere

Spørsmål om din situasjon som arbeidstaker, arbeidsgiver eller næringsdrivende, finner du svar på i denne artikkelen hos NAV eller ved å kontakte NAV direkte, men merk at NAV får mange henvendelser nå og ber deg vente med alle henvendelser som ikke haster.

16. mars har Stortinget vedtatt en krisepakke for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. På en pressekonferanse på Stortinget 16. mars og i artikler hos aftenposten.nonrk.no og fagbladet.no kommer følgende frem: 

 • Det blir full lønn (inntil 6 G) i 20 dager ved permittering. Bedriftene betaler to dager, så overtar staten. Etter 20 dager blir det dagpenger.
 • Dagpengene blir forbedret, slik at de blir 80 prosent av tidligere lønn opp til knapt 300.000 kroner (3 G), og deretter 62,4 prosent av tidligere lønn opp til knapt 600.000 kroner (6 G).
 • Grensen for å motta dagpenger senkes til knapt 75.000 kroner (0,75 G).
 • Omsorgspermisjon, bl.a. for å passe barn som er hjemme fra skole og barnehage: Arbeidsgiver betaler omsorgspenger i tre dager. Deretter betaler staten. Perioden for omsorgspenger dobles fra 10 til 20 dager.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere blir sikret enn inntekt på 80 prosent av gjennomsnittsinntekten de tre siste årene, opp til knapt 600.000 kroner (6 G). Dette inntreffer etter 16 dager med inntektsbortfall.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får utbetalt omsorgspenger etter dag fire, som er de samme reglene som for lønnstagere og med nivå som den foreslåtte ordningen med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende.
 • Arbeidsgiver betaler sykepenger i forbindelse med koronasmitte i tre dager. Deretter betaler staten. Også selvstendig næringsdrivende blir omfattet, men etter gjeldende regler for ytelser til denne gruppen.
 • Lærlinger beholder sine ytelser.
 • Innbetaling av arbeidsgiveravgift og moms 15. april i år utsettes.
 • Den lave momssatsen på 12 prosent blir redusert til 8 prosent. Dette hjelper blant annet reiselivet.
Helseinstitusjoner

Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel osv.).

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. Helsedirektoratet og kommunen vil gi råd til helsetjenesten om dette.

Kan barn leke med hverandre eller være sammen?

Alle bes om å være mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem. Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

 • Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.
 • Anbefalingen er å holde minst en meters avstand.
 • Samvær bør begrenses (få timer).

For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom.

 • Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs.
 • Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om en meters avstand gjelder også her.
 • Bursdagsselskaper bør utsettes.
 • Overnattingsbesøk bør begrenses i denne perioden.
 • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene

Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer

Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene skal ikke omgås barn og ungdom utenfor husstanden.

Mistenker du at et barn ikke har det bra? Alarmtelefonen til barnevernet er for deg som er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, eller om du er bekymret for en du kjenner. Denne er nå åpen hele døgnet alle dager i uken. Ring 116 111 så vil de hjelpe deg.

For mer informasjon kan du gå inn på helsenorge.no

 Generelle hygieneregler

Husk at det viktigste en kan gjøre for å unngå å smitte andre og bli smittet selv – både når det gjelder influensavirus og koronavirus – er god hoste- og håndhygiene.

Håndhygiene - film

Informasjon på andre språk - Information in other languages

Coronavirus disease - advice and information

General information about home qarantene and home isolation in other languages

 


Publisert: 03.03.2020 12:40:41
Sist endret: 22.06.2020 15:23