Innhold

Mandag 18. mai må vannet stenges pga vedlikehold av ledningsnettet i Rustad. Abonnenter sør i Rustad blir berørt, samt abonnenter på Nannestadsiden ved Sandsnesseter. Det vil bli sendt ut sms-varsling til alle berørte abonnenter. Vi beklager at ikke alle fikk sms sist uke da vannet var borte; dette skyldes feil fra leverandør og skal nå være opprettet.

Det kommunale vannverket arbeider med å skifte ut kummer for å sikre bedre og tryggere levering av drikkevannet i området. Vi setter samtidig ut sonemålere for å få bedre styring og kontroll på vannstrømmene. Området i Rustad er det området i Hurdal med høyest vannlekkasje og vi skal i inneværende år arbeide med å skifte ut mange lengdemeter med gamle støpejernsledninger for å få ned lekkasjeandelen, iht. saneringsplan for vann.

Vi oppfordrer også abonnenter om å selv sjekke sine private ledninger og følge med på unormalt høyt vannforbruk. Hvis du ser vann som renner et sted der det ikke pleier å renne ønsker vi å bli kontaktet, da det kan være en vannlekkasje. Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre våre tjenester for levering av trygt drikkevann.

Vakttelefon for vann og avløp: 952 72 754

 


Publisert: 15.05.2020 09:49:00
Sist endret: 13.05.2020 09:56