Innhold

Hvem kan stemme?

For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må:

  • være norsk statsborger,
  • ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret,
  • ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
  • være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

 

Når og hvor kan du avgi stemme i Hurdal valgdagene?

Søndag 12. september kl.15.00 - 20.00
Mandag 13. september kl.15.00 - 20.00

Frivillighetens hus, Torget 1

 

Hva må du ha med deg for å kunne stemme?

Du må ha med deg legitimasjon med fullt navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på legitimasjon er pass, ID-kort, førerkort og bankkort med bilde.

Det er ikke nødvendig å ha med valgkortet, men det er praktisk fordi valgmedarbeideren kan skanne strekkoden på valgkortet og det går derfor raskere å søke etter deg i manntallet.

Valgkortet er en bekreftelse på din stemmerett, men det fungerer ikke som legitimasjon.

 

Hvordan ivaretar vi smittevernet?

For å opprettholde god avstand mellom både velgere og valgmedarbeidere, slipper vi inn få velgere av gangen i valglokalet og fellesområdene utenfor.  For å unngå flere i lokalene enn tiltenkt, må øvrige velgere vente utendørs. Vi ber velgerne om å holde god avstand til hverandre.

I valglokalet er det satt opp pleksiglass mellom velgerne og stemmemottakerne. Det er ikke påbudt for velgerne å bruke munnbind. Våre medarbeidere vil bistå med spriting av hender når velgere er på vei inn i valglokalet.

 

Hvordan avgir du stemme valgdagene hvis du er i isolasjon eller i karantene  grunnet covid-19 ?

Hvis du er i karantene eller isolasjon på grunn av covid-19, legger vi tilrette for at du får stemt likevel. 

Ta kontakt på tlf 91641467 for tilrettelagt stemmegivning, innen mandag 13.september kl 10.00.

 

Godt valg!


Publisert: 12.09.2021 12:59:05
Sist endret: 12.09.2021 12:59