Innhold

Folkehelseprofilene som Folkehelseinstituttet utgir for kommunene hvert år, viser at de dårlige tannhelseresultatene sammenfaller med dårlige resultater innen folkehelse. De kommunene som har lav score på folkehelsestatistikkene, kommer gjerne også dårligere ut på tannhelsestatistikken (tannlegetiden.no, 2014-3).

I Hurdal kommune har forskjellen når det gjelder tannhelse sammenliknet med resten av fylket, vedvart over lang tid. I samarbeidsmøte med Eidsvoll tannklinikk i 2020 ble helsestasjonstjenesten gjort oppmerksom på at barn under 5 år har melketannkaries. Det vil ta tid å snu utviklingen og derfor har vi inngått et samarbeid med folkehelsekoordinator i kommunen for å sette fokus på dette.


Vi starter arbeidet med en tannhelse kampanje der vi deler ut elektrisk tannbørste til alle barn født i 2017. De barna som allerede har gjennomført 4 års konsultasjon kan hente tannbørsten sin på helsestasjon uke 40 mellom kl. 14:00 til 15:30

 


Publisert: 13.09.2021 09:00:10
Sist endret: 17.09.2021 11:01