Innhold

Det sendes ut vannmåler kort i disse dager

For å få beregnet korrekt årsgebyr for vann og avløp må du melde inn en ny målerstand til oss innen 08.januar 2022

Du behøver ikke vente til svarfristen, rapporter gjerne målerstanden med en gang.

Husk at abonnent er pliktig til å avlese og rapportere målerstand til kommunen. Dersom du ikke leser av vannmåleren, vil det påløpe et gebyr og ditt forbruk vil bli stipulert basert på forbruk fra de 3 siste årsforbruk.

Hvis du registrerer din målerstand elektronisk, vil du få spørsmål om hvordan du ønsker å motta neste års påminnelse (som SMS, e-post eller som brev).

Klikk her får å gå til vannmåleravlesning


Publisert: 09.12.2021 11:51:26
Sist endret: 09.12.2021 13:36