Innhold

Justis- og beredskapsdepartementet har frarådet at ansatte har applikasjonene TikTok og Telegram på tjenesteenheter. Med tjenesteenheter menes mobiltelefoner, nettbrett eller personlige datamaskiner betalt av arbeidsgiver.

Beslutningen kommer etter at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vurderer at risikoen er høy når TikTok eller Telegram er installert på tjenesteenheter.


Les mer på www.regjeringen.no


Publisert: 24.03.2023 12:44:06
Sist endret: 24.03.2023 12:44