Innhold

Hurdal kommune har gjennom to tildelinger dette året mottatt i 1 540 421,- fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) som skal brukes på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

Tildelingen har som hovedmål å bevare arbeidsplasser, opprettholde aktivitet og kompensere for tapte inntekter og/eller økte kostnader.

Det kom inn 17 søknader innen fristens utløp den 25.mai. Totalt er det søkt om ca. 2,3 mill. kr.

Basert på ordningens kriterier og formål har 16 søknader fått fullt eller delvis innvilget sin søknad.

Oversikt over tildelingen vedtatt av formannskapet finner du her

De som har fått innvilget tilskudd vil motta et tilsagnsbrev ila kort tid.

Søker må i etterkant av det, selv sende en utbetalingsanmodning via Regionalforvaltning.no for å få utbetalt beløpet.


Publisert: 18.06.2021 13:22:22
Sist endret: 18.06.2021 13:22