Tilsagn om tilskudd til bredbånd

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) har bevilget støtte over statsbudsjett til bredbåndsutbygging i Akershus fylke.

Sist oppdatert: 28.06.2024 08:00 | Publisert: 28.06.2024 08:00:10

Kartutsnitt av det aktuelle området

I Hurdal kommune er det gitt tilsagn om tilskudd på kr 300.000 til prosjektområde Rognlia/Høversjøen. 

Det er Akershus fylkeskommune som har videre ansvar for å sikre at konkurranseutlysningen av prosjektet skjer samlet med resten av fylket og i tråd med anskaffelsesregelverket og statsstøtteregelverket. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon om prosjektet når anbudskonkurranse er gjennomført.