Tilskudd til private veger

Kommunestyret har vedtatt videreføring av tilskudd til private veger i 2024.

Sist oppdatert: 14.06.2024 15:00 | Publisert: 14.06.2024 15:00:10

En skogsbilveg med trær på hver side, og blå himmel over

Kriteriene for tilskudd følger kommunestyrets vedtak 27. april 2022 i sak 22/32.

Følgende kriterier for tildeling av tilskudd til drift og vedlikehold av private veger vedtas:

  • Tilskudd gis til veger med fastboende og med en veglengde på 300 meter eller mer.
  • Tilskuddet gis for ett år om gangen.
  • Det gis kun ett tilskudd per veg.
  • Tilskudd fordeles etter et fast beløp pr. km veg som fastsettes til 10 % av kommunens årlige utgifter til vegvedlikehold pr. km, utenom lønnskostnader til oppsyn/administrasjon og kostnader til veglys. Kommunens årlige utgifter til vegvedlikehold beregnes i denne forbindelse som et gjennomsnitt av de tre siste år.

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forvalte tilskuddene. Eventuelle klager fremmes til formannskapet for behandling.

NB! - Dere som søkte om tilskudd i 2023 trenger ikke å søke på nytt nå i 2024. Vi har sendt informasjon til dere nå, og utbetalingen for 2024 blir gjennomført i slutten av juni.

Satsen for utbetaling av tilskudd i 2024 er 2 465,-/km.

Nye søknader vil bli behandlet fortløpende.

Klikk her for digitalt søknadsskjema.