Innhold

Hurdal kommune tilbyr denne tjenesten her: http://hurdal.energiportalen.no/

Slik fungerer portalen:

  1. Søk opp bolig: Skriv inn adressen i søkefeltet. Du må skrive adressen slik den er skrevet i norsk register for eiendommer, dvs. skille på vei, gate osv.
  2. Om boligen: Legg til informasjon om hvor mye boligen er oppgradert siden byggeår og hvilke varmeløsninger som brukes. Data om husstanden er svært viktig for energibruken. Temperatur i oppholdsrom er den viktigste faktoren av alle. 
  3. Velg energitiltak: Se på ulike energitiltak som du vil studere effekten av. 
  4. Resultat: I boksen «Etter energitiltak» presenteres estimert besparelse og beregnet årlig energibruk etter at energitiltaket er gjennomført. 

Husk – ulike tiltak har ulik pris og besparelse bør vurderes opp mot komfort og ønsket omfang på energitiltaket.


Publisert: 08.07.2019 14:18:37
Sist endret: 08.07.2019 14:18