Innhold

Tiltak som gjennomføres i Hurdal

Etter vedtak fra Helsedirektoratet gjennomfører vi følgende tiltak:

Stenging av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner

Helsedirektoratet har vedtatt å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Dette gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 26. mars 2020. Tiltakene kan bli forlenget.

 • Barnehager
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinstitusjoner
Kontaktinformasjon Psykisk helse og rus 

På grunn av situasjonen vi nå står i med spredning av corona viruset, vil de ansatte i psykisk helse og rus kun være tilgjengelig på telefon og mail frem til 15.april eller til annen informasjon gis. All oppfølging foregår på telefon, det vil ikke forekomme fysiske brukermøter. Alle kurs, seminarer og felles møter avlyses inntil videre. 

Kontaktinformasjon til psykisk helse og rus, trykk her

Stengte virksomheter i Hurdal kommune

Følgende virksomheter i Hurdal kommune er stengt:

NAV publikumsmottak

Servicetorget i Rådhuset

Hurdal frivilligsentral har stengt alle møteplasser

Hurdal bygdekino

Alle kommunale utleielokaler

Hurdal fritidsklubb

Hurdal bibliotek

Opprettholde skole- og barnehagetilbud til visse grupper

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette gjelder følgende grupper:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Stenging og forbud

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende
Kemnerfunksjonen i Hurdal

Kemnerkontoret i Hurdal holder stengt for besøkende. 

Frist for å betale forskuddsskatt 1. termin er utsatt til 1. mai. SMS skal være sendt de aller fleste skatteytere. De som eventuelt ønsker å få tilbakebetalt forskuddsskatt for 1. termin som allerede er betalt vil få dette. Disse bes om å sende en mail til: skatteoppkreveren@nannestad.kommune.no

Detalj- og varehandel, og arrangementer

Detalj- og varehandel vil holde åpent. Det er ingen grunn til å hamstre mat. Dagligvarebutikkene vil holde åpent.

Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostnader vil bli kompensert.

Vedtaket gjelder fra 12. mars kl 18.00 og foreløpig ut april 2020

Reiser

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Alle som kommer fra reiser, skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.

Kollektivreiser

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb. De som har mulighet oppfordres til å benytte hjemmekontor.

Innføring av adgangskontroll i helseinstitusjoner

Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel osv).

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. Helsedirektoratet vil gi råd til helsetjenesten om dette.

Humanistiske seremonier:

Gravferd, navnefest, konfirmasjon og vielse hos Human-Etisk Forbund

 

Begravelser: går som planlagt, men vi tar hensyn til FHIs retningslinjer og forholder oss også til kommunale retningslinjer. For oppdatert informasjon om gravferd, se våre nettsider - https://human.no/seremonier/gravferd/

 

Vielser: ta kontakt med regionkontoret for nærmere informasjon og avtale.

For oppdatert informasjon om gravferd, se våre nettsider - https://human.no/seremonier/vigsel/

 

Navnefest og konfirmasjon: alle seremonier i april, mai og juni er dessverre avlyst.

 

Oppdatert informasjon om planene for alternativ gjennomføring av seremonier og kurs, finner du på Human-Etisk Forbunds egen informasjonsside.

 

Kontakt: Human-Etisk Forbund Avdeling øst, telefon 23 15 60 60, e-post akershus@human.no


Publisert: 16.03.2020 12:16:02
Sist endret: 30.03.2020 10:47