Innhold

Trinn to i den nasjonale gjenåpningsplanen trer i kraft fra og med 27. mai

Regjeringen går til trinn to i gjenåpningsplanen fra og med midnatt, natt til torsdag 27. mai. Avgjørelsen om å gå til andre trinn er basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Selv om det nå gjøres lettelser nasjonalt, må vi være varsomme. Lokale utbrudd og mer smitte forekommer på steder rundt oss og med erfaring om at smittesituasjonen fort kan endre seg er det fortsatt behov for å ha høyt fokus på smittevern også lokalt. Det betyr også at vi må være forberedt på at det er ulike tiltak rundt om i landet.

Hurdal følger gult tiltaksnivå for barnehager og skoler inntil videre.

Trinn to åpner også for grønt nivå i barnehager og skoler

Hittil har det vært nasjonalt besluttet gult tiltaksnivå i alle barnehager og skoler. Fra 27. mai kan kommunene selv bestemme hvilket tiltaksnivå som skal gjelde i skoler og barnehager, ut fra smittesituasjonen lokalt. 

I Hurdal følger vi gult tiltaksnivå inntil videre, og vil holde dere informert så snart det tas beslutning om noe annet. Vi vet også at enkeltskoler og enkeltbarnehager kan settes til rødt der smittesituasjonen krever dette. 

Trinn to åpner for flere lettelser

Videre i trinn to av gjenåpningsplanen gjøres det en del andre lettelser, f. eks.  antall personer på arrangementer, i idretts- og fritidsaktiviteter samt rundt sosial kontakt blant flere andre lettelser. 

Alt dette finner du en god oversikt over nedenfor, alle endringer er merket med (nytt).

Følgende nasjonale anbefalinger og regler gjelder fra og med 27. mai


Publisert: 27.05.2021 14:39:34
Sist endret: 27.05.2021 14:39