Innhold

For at disse stedene skal være et godt og trivelig sted for alle ønsker vi at du forholder deg til følgende råd og retningslinjer:

  • Plukk opp avfall etter deg. Er det fullt i beholderne, ber vi deg om å ta det med hjem. Ikke legg igjen badeleker eller andre eiendeler.
  • Parker bilen slik at den ikke er til hinder for utrykningskjøretøy eller andre. Det gjelder spesielt på veiene inn til badeplassene.
  • Det oppfordres til å reise kollektivt for de som kan. Det går offentlig transport (buss) til kommunens to største badeplasser.
  • Følg til enhver tid gjeldende smittevernregler fra FHI.no. Hold minst 1 meter til andre som ikke er i din husstand.
  • Det er ikke vann på de kommunale toalettene, så håndsprit eller lignende må medbringes til håndvask.
  • Sjekk kommunens innbyggerportal eller app for vannkvalitet og badevannstemperatur.
  • Gjør deg kjent med området. All bading skjer på eget ansvar.
  • På Åsanden blir det brådypt ved elveutløpet på høyre side av stranden.
  • Vær oppmerksom og følg badevettsregler: https://www.sdir.no/fritidsbat/sjovett/badevettreglene/
  • Det er forbudt å kjøre vannscooter på vassdrag i Hurdal.

 

Tusen takk for at du bidrar til trivsel og et godt miljø på våre badeplasser og friluftsområder denne sommeren.

God sommer!


Publisert: 24.06.2020 11:10:07
Sist endret: 24.06.2020 11:27