Innhold

Du kan henvende deg til oss hvis du for eksempel er bekymret for barnets utvikling eller opplever utfordringer i familien. Vi gir rask hjelp uten henvisning og kartleggingsskjema.

Det er ditt og familiens behov som avgjør hva slags hjelp dere får tilbud om, og hvem som skal hjelpe.

Hjelpen kan komme fra blant annet helsesykepleier, spesialpedagog i PPT, barnevernspedagog og/eller voksne ved barnets barnehage eller skole. Vi jobber sammen for at dere skal få riktig hjelp så raskt som mulig.

  • Familier som trenger det skal få rask hjelp, også familier med sammensatte behov.
  • Tilbudet er gratis og alle du møter her har taushetsplikt.
  • Du trenger ikke henvisning, vedtak, diagnoser eller kartleggingsskjemaer for å få hjelp.

Hvordan ta kontakt med oss?

Du trenger ingen henvisning. Ring eller send oss en beskjed, så avtaler vi nærmere. Hvis du vil kan du samarbeide om å ta kontakt med en lærer eller annen som kjenner barnet.

Telefon: Du kan ringe en av oss, gjerne en du allerede kjenner litt.

-Kommunepsykolog og teamleder Dyveke Vaagen, 40411463.

-Helsesykepleier Desiree Arntzen, 90273698

-PP-rådgiver Viera Vavrincikova, 40435831

-Sosiallærer og representant for skole Nina Therese Stranden, 40430870

-Oppvekstsjef og representant for barnehage Heidi Bjørtomt, 99010775

-Barnevernspedagog Eilen Borgeteien Torstensen, 48101558

 

Brev: Skriv en kort beskrivelse av situasjonen du ønsker hjelp med og send oss det digitalt ved sikker innsending eller per post til Tverrfaglig innsatsteam, Hurdal kommune, Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal. 

Etter at vi har fått beskjed inviterer vi deg til en tverrfaglig drøfting. Det betyr at du får snakke med forskjellige fagfolk som jobber med barn og familier, sånn at vi sammen kan finne ut hva som er lurt å gjøre og hvilken hjelp dere trenger. Du må ikke være med på drøftingen hvis du ikke vil, vi kan også avtale at du i stedet får en tilbakemelding etterpå.

Det tverrfaglige innsatsteamet møtes annenhver uke på familiens hus, på tirsdager i oddetallsuker.

Eksempler på tiltak kan være foreldreveiledning eller familieråd.


Publisert: 04.03.2021 12:30:10
Sist endret: 04.03.2021 12:30