Utleieboliger søkes i Hurdal sentrum for tilvisningsavtale med Hurdal kommune og finansiering gjennom Husbanken

Hurdal kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Sist oppdatert: 22.01.2024 10:10 | Publisert: 09.01.2024 11:29:44

I Hurdal sentrum søkes følgende utleieboliger:

  • 3 stk. 2 roms leilighet (35 – 45 kvm)
  • 1 stk. 3 roms leilighet (50 – 70 kvm)

Tilvisingsavtalen gir kommunen tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid. Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, i forhold til frister som er angitt i avtalen.

Det er huseier som inngår leiekontrakt med den enkelte boligsøker. For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisingsrett, se husbanken.no.

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om lån i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. For nærmere informasjon om lån til utleieboliger, se husbanken.no.

I valg mellom prosjekter vil kommunen legge vekt på beskrivelse av utleieselskapet, husleienivå, ferdigstillelsestidspunkt, beliggenhet, nærhet til skole / barnehage, nærhet til god bussforbindelse og plan for forvaltning / bomiljø.

Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene. Kommunen har tilgjengelige tomter til salg, som kan være aktuelle for dette formålet.

Tidsfrist: Interessenter bes om å henvende seg skriftlig til Hurdal kommune innen 15.02.2024.

Tilbudet må inneholde: Beskrivelse av utleieselskapet, firmaattest, fasadetegninger og situasjonsplan.

All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Nærmere informasjon om prosessen kan fås ved henvendelse til natalia.boyle@hurdal.kommune.no