Innhold

Vil du ha unik erfaring med arbeid under Covid-19 pandemien? Er du fleksibel og liker nye utfordringer? Vi søker etter servicepersonell i forbindelse med gjennomføring av Covid-19 vaksinasjon av innbyggere. Du vil inngå i et team på 4-7 personer som vil utgjøre vaksineteamet i Hurdal kommune.

Smittevernarbeidet ledes av kommuneoverlege. Tempoet er høyt, og god omstillingsevne er nødvendig. Oppdraget er midlertidig med en varighet fra ca 3-6 måneder, med oppstart snarest. Arbeidstid er hovedsakelig dagtid, men noe kveld og helg må regnes med. Omfang av arbeidet er uvisst, men et estimat er ca. 10-30 timer ukentlig.

Arbeidsoppgaver

 • Drifte venterom og registrering
 • Anvise plass - bistå med å frigi overarmen.
 • Observere vaksinerte 20 min.
 • Yte service og bistand ved behov.
 • Bidra til at vaksinering skjer effektivt og profesjonelt
 • Andre oppgaver relatert til vaksinasjon kan bli aktuelt.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra serviceyrket er en fordel
 • Grunnleggende digital kompetanse

Personlige egenskaper

 • Tillitvekkende og trygg fremtoning. 
 • Fleksibel og omstillingsdyktig.
 • God formidlingsevne, muntlig og skriftlig.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å håndtere stressende situasjoner med ro.
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • Unik erfaring med Covid-19 pandemien.
 • Lønn iht gjeldende avtaleverk.

Opplæring vi bli gitt.

Kortfattet søknad med CV sendes til postmottak@hurdal.kommune.no og behandles fortløpende, siste frist for søknad er 20.januar. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet.

Kontaktperson: Personalsjef Grethe Bakken grethe.bakken@hurdal.kommune.no Mob. 952 83 343

Service


Publisert: 12.01.2021 10:23:08
Sist endret: 12.01.2021 13:28