Utlysning samarbeidsavtale

Vil dere være med og drifte kinoen i Hurdal? Lag og foreninger kan nå søke om samarbeidsavtale om kinodriften i kommunen.

Lise Lotte Solberg | Sist oppdatert: 07.03.2024 14:42 | Publisert: 07.03.2024 12:41:20

Hurdal kommune har avtale med Bygdekinoen om filmvisning annenhver fredag i auditoriet på Hurdal skole og kultursenter. 

For å oppfylle forpliktelser i avtalen med Bygdekinoen er det nødvendig å ha ressurser tilstede før, under og etter hver forestilling. Hurdal kommune har ikke egen stillingsressurs til dette, så det har vært ivaretatt av lag og foreninger. Hurdal idrettslag har ivaretatt dette siste tiden. 

Samarbeidsavtalen er nå uløpt og vi lyser derfor ut slik at alle lag og foreninger i kommunen får anledning til å søke om en samarbeidsavtale. 

Høres dette interessant ut kan dere ta kontakt med oss for mer informajson om hva det innebærer. 

Kontaktinfo: 

Lise Lotte Solberg

Avdelingsleder kultur

Epost

Telefon: 950 56 595

Søknad om samarbeidsavtale:

Søknadsfrist  er 22.mars 2024. 

Søkand sendes skriftlig på epost til Hurdal kommunes postmottak.