Innhold

Hurdal skole og kultursenter skal bygges ut, ny fløy vil inneholde undervisningsarealer og garderober for 5-7. trinn.

Tilbygget plasseres sørøst for eksisterende hovedbygg og parallelt med eksisterende fløy mot sørvest. Tiltaket omfatter tilbygg med undervisningsrom, koblet til eksisterende hovedbygg med glassgang. Bruttoareal er 974 kvm.

Byggearbeidene starter opp tirsdag 16. mars. Da etableres inngjerding av anleggsområdet.Gravearbeidene starter opp mandag 22. mars. Det er forventet ca. 1 års byggetid.

 

Illustrasjon: Vindveggen / Malarchitecture

Illustrasjon: Vindveggen / Malarchitecture

Ved henting og levering av elever

Foresatte kan benytte parkeringsplass ved Hurdal idrettshall som av- og påstigningssone, men man må da være særlig oppmerksom på at dette er et område med anleggstrafikk og derfor være ekstra forsiktig og varsom. De som skal til fløy A (småskolefløya), må gå til venstre rundt fløy C (ungdomsskolefløya) og videre forbi hovedinngangen og rundt fløy A.

En generell anbefaling fra skolen er å bruke omkringliggende parkeringsplasser.

 Vi gleder oss til å få nye gode lokaler!! :) 

 

 


Publisert: 15.03.2021 16:00:10
Sist endret: 13.04.2021 09:43