Innhold

Seminaret vil gi politikerne faktakunnskap, slik at de blir bedre rustet til å fatte et godt vedtak angående hvilken vann- og avløpsløsning kommunen skal gå for. 
Den politiske saken behandles i kommunestyrets møte 24.mars.

Seminaret vil være digitalt, og kan følges av alle som ønsker det.

På grunn av seminarets lengde, er streamingen delt opp i to økter. Du kan følge de forskjellige øktene ved å klikke på den økten du ønsker å se. 

Første økt, kl 08.30 - 12.00 
Andre økt, kl 12.00 - 18.00 


Publisert: 17.02.2021 22:52:00
Sist endret: 18.02.2021 11:32